Hi there, I’m Milena

I am glad that my website caught your attention enough to make you want to meet its author, me 😉! Please give me just 2 minutes and I’ll explain everything to you.

I am a trainer, not a teacher

Probably one of the first questions that popped into your mind was:

 ‘Actually, why “Business English Trainer” and not just simply “a teacher”?’

You ask – I answer 😊! So, in my daily work with you, I focus primarily on transferring valuable skills and improving the Business English language. I pay my attention to:

Focusing only what you really need at work

Walking away from what you will never use (including cramming words that aren’t practical and aren’t used at work on a daily basis).

Instead, I emphasize the practical use of English. 4 key elements help me in this:

 • over 10 years of teaching experience,
 • many years of working in international corporations,
 • a pinch of higher education obtained in England,
 • huge passion for the English language that arose when I visited the United States for the first time as an 8-yearold.

All this makes my skills a solid support for companies representing such industries as: project management, banking, HR, production, quality assurance, finance, and accounting.

What can you expect from me?

 • I will show you a way to develop your Business English so that it serves you in your daily work.
 • I will prepare you for a job interview in English – helping you to cope with the trickiest and most difficult questions. Even as difficult as those thanks to which I myself built a 10-person team.
 • I will prove that you will find time to learn – not necessarily with a textbook in your hands 😉
 • I will convince you, that you can be an equally good specialist – communicating both in Polish and in English.

And with all of that, I will not force you to use correct and formal expressions which no one uses at work on a daily basis. On the contrary – I will enrich your vocabulary with modern business language for use at work every single day.

Not numbers, but people - that's what matters to me

I value the success of my Clients the most. Because nothing can replace such positive feedback, such as: ‘Milena, I got this job!’, ’My boss praised my presentation’, ‘Thanks to you, I broke down the barriers speaking in English so that now I am walking down the office corridor and I speak English freely’.

I believe all of us can sound the same professional in both English and our native language, but … Yes, there must always be a ‘but’ 😉.

But in order to achieve this – work on both sides is important. My job is to give you the most important knowledge and practical skills. Your job is to face that challenge by fully engaging in work – without excuses and whining.

I am concrete, open and demanding

Please remember that I am here to help you, but at the same time I do not take shortcuts. I am distinguished by a sincere and direct but uncompromising approach. I will not avoid praise, but when it is necessary – I will hammer away at you!

How can you get my support?

Now you are probably wondering, where we can meet? There are several options.

First of all, if you want to always be up to date with my upcoming workshops, webinars and online trainings join my newsletter and follow me on Facebook and Instagram. Second – you can join my TEDtalks online conversation group.

And if you know you need 1-on-1 support, go to the contact tab to schedule an online appointment.

Cześć, z tej strony Milena

Cieszę się, że moja strona zainteresowała Cię na tyle, aby wzbudzić w Tobie chęć poznania jej autorki, czyli mnie 😉! Daj mi dosłownie 2 minuty, a wszystko zaraz Ci wyjaśnię.

Jestem trenerką, nie nauczycielką

Pewnie jednym z pierwszych pytań, które pojawiło się w Twojej głowie było:

 “A właściwie, dlaczego ‘Business English Trainer’, a nie po prostu nauczyciel?”

Ty pytasz – ja odpowiadam 😊! A więc, w mojej pracy skupiam się przede wszystkim na przekazywanie wartościowych umiejętności oraz szlifowanie języka angielskiego w biznesie. Stawiam na:

Szlifowanie tylko tego, co faktycznie przyda Ci się w pracy

Omijanie szerokim łukiem tego, czego nigdy nie wykorzystasz (w tym wkuwania niepraktycznych słówek, czasów itp.)

Zamiast tego wybieram praktyczne wykorzystanie języka angielskiego. Pomagają mi w tym 4 kluczowe elementy:

 • ponad 10-letnie doświadczenie w nauczaniu,
 • wiele lat pracy w międzynarodowych korporacjach,
 • szczypta wykształcenia wyższego zdobytego w Anglii,
 • garść pasji do języka angielskiego, która zrodziła się, gdy po raz pierwszy jako 8-latka odwiedziłam Stany Zjednoczone.

To wszystko sprawia, że moje umiejętności są solidnym wsparciem dla osób pracujących w takich branżach, jak: project management, bankowość, HR, produkcja, jakość, finanse i księgowość.

Na co mogą liczyć moi podopieczni – w tym również Ty?

 • Pokażę Ci sposób, jak rozwijać swój biznesowy angielski, aby służył Ci w codziennej pracy.
 • Przygotuję Cię do rozmowy o pracę – pomagając Ci radzić sobie z najbardziej wymagającymi pytaniami. Nawet tak trudnymi, jak te, dzięki którym sama zbudowałam 10-osobowy zespół.
 • Udowodnię Ci, że znajdziesz czas na naukę – niekoniecznie z podręcznikiem w ręce 😉
 • Przekonam Cię, możesz być tak samo dobrym specjalistą – komunikując się zarówno po polsku, jak i po angielsku.

A przy tym wszystkim nie będę wciskać Ci poprawnych i formalnych wyrażeń, których nikt nie używa na co dzień w pracy. Przeciwnie – wzbogacę Twoje słownictwo o nowoczesny język biznesu, który przyda Ci się w codziennej pracy.

Nie cyfry, a ludzie – to się dla mnie liczy

Najbardziej cenię sobie sukces innych. Nic nie jest w stanie zastąpić tak pozytywnych informacji, jak chociażby: “Milena, dostałam tę pracę!”, “Mój szef pochwalił moją prezentacje.”, “Dzięki Tobie przełamałam się w rozmowie po angielsku tak, że teraz idę korytarzem w firmie i swobodnie rozmawiam w języku angielskim.”.

Wierzę, że każdy z nas może brzmieć taka samo profesjonalnie zarówno w angielskim, jak i w swoim ojczystym języku, ale… Tak, zawsze musi być jakieś “ale” 😉.

Ale żeby to osiągnąć – liczy się praca po obu stronach. Moja, czyli przekazanie Ci najważniejszej wiedzy i praktycznych umiejętności. Twoja, czyli wywiązywanie się ze swoich zobowiązań oraz pełne zaangażowanie – bez wymówek i marudzenia.

Jestem konkretna, otwarta i wymagająca

Pamiętaj, że pracuję po to, aby Ci pomóc, ale nie zgadzam się na chodzenie na skróty. Wyróżnia mnie szczere, bezkompromisowe i bezpośrednie podejście. Nie będę stroniła od pochwał, ale kiedy będzie trzeba – nie zostawię na Tobie suchej nitki.

Jak skorzystać z mojego wsparcia?

Teraz pewnie zastanawiasz się gdzie możemy się spotkać? Jest kilka opcji.

Po pierwsze, aby być zawsze na bieżąco ze zbliżającymi się warsztatami, webinarami i szkoleniami online – dołącz do mojego newslettera oraz polub mnie na portalach Facebook i Instagram. Po drugie – dołącz do mojej grupy konwersacyjnej TEDtalks.

A jeśli wiesz, że potrzebujesz wsparcia 1 na 1 – przejdź do kontaktu, aby umówić się na spotkanie online.

Milena Stalmach

Business English Trainer

Milena Stalmach
instagrampinterestyoutubelinkedin

Recommendations